Sosiaalinen vastuu on vastuuta ihmisistä. Sen ohjaavana raamina toimivat yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja ILOn konventiot. Sekä sosiaalinen vastuu että ihmisoikeusvastuu ulottuvat yrityksen vaikutuspiiriin, niihin kohtiin, joissa yrityksen toiminta kohtaa ihmisen.

Ihmisoikeusvastuu, eli yritysten velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia, tarkoittaa yrityksen vastuuta tunnistaa, estää ja lieventää haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia, joita sen toiminnasta mahdollisesti aiheutuu. Yrityksen toiminta ei saa aiheuttaa negatiivisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin.

Ihmisoikeusvastuu koskee kaikkia yrityksiä olkoon se iso, pieni, osakepohjainen, valtio-omisteinen, holding-yhtiö, franchising tai perheyritys, ja olkoon yritys millä toimialalla tahansa. Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat ainoastaan siihen, miten ihmisoikeuksien kunnioittaminen toteutetaan ja turvataan arvoketjussa, ja mikä toimija on vastuussa kielteisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamisesta.

CSRD ja CS3D ovat EU:n vastuullisuusdirektiivejä, jotka tuovat aiheen lainsäädännön piiriin. Pääosin direktiiveissä on kyse raportoinnista, läpinäkyvyyden lisäämisestä sekä sidosryhmien osallistamisesta. Näiden direktiivien osalta aikataulu on erikokoisille yrityksille hieman erilainen.

Yrityksen sosiaalinen vastuu pohjautuu ihmisoikeuksille, mutta on laajempi ja työympäristöön painottuvampi. Sen piiriin kuuluu esimerkiksi työhyvinvointi, työolot, työssä kehittyminen, edunvalvonta, palkka- ja palkitsemispolitiikka, rekrytointi- ja perehdytyskäytännöt sekä sidosryhmäyhteistyö.

Sosiaalisen vastuun agendan tulisi rakentua yrityksen tunnistettuihin ihmisoikeusvaikutuksiin sekä liiketoiminnan tavoitteisiin sidosryhmätoiveiden (mm. olennaisuusanalyysi) lisäksi.

Sosiaalisen vastuun säännöstöjen (mm. ETI, SA8000) pohjalla on YK:n ihmisoikeusnormit sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n keskeiset konventiot. Yritysten sitoutuessa noudattamaan sosiaalisen vastuun säännöstöjä ne sitoutuvat jopa paikallista lainsäädäntöä tiukempiin vaatimuksiin, mikäli toimivat maassa joka ei ole esim. ratifioinut ILO:n keskeisiä konventioita.

Sosiaalisen vastuun merkitys yksilölle

Sanotaan, että vastuullinen toimija jättää ympäristön parempaan kuntoon lähtiessään, kuin mitä se oli alunperin.

Sosiaalinen vastuu tavoittelee tätä samaa. Vastuullisen yrityksen työntekijä kehittyy ja vaurastuu työnteon myötä. Työsuhteen jälkeen hän on enemmän, ei vähemmän, kuin aloittaessaan.

Sosiaalinen vastuu liiketoiminnassa

Vastuullinen yritys kunnioittaa ihmisoikeuksia ja huolehtii sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kaikessa yritystoiminnassaan.

Vastuullinen yritys on tietoinen mahdollisista riskeistä, ja sen vuoksi varautunut niihin etukäteen vähentämällä tai eliminoimalla haitalliset vaikutukset. 

Tällainen yritys on luotettu ja haluttu kumppani ja työnantaja.

Vastuullinen HR

Yrityksen sisällä sosiaalisen vastuun keskiössä ovat henkilöstön työolot, työsuhde- ja palkka-asiat sekä syrjimättömyys. Näihin liittyvät HR prosessit tulee rakentaa vastuullisuusperiaatteiden mukaan, ja seurata niiden toteutumista.

HR prosessit kattavat koko työsuhteen elinkaaren, ja rakentavat osaltaan työntekijämielikuvaa.