Mentorointia vastuulisuusstrategian luomisprosessissa, tavoitteiden laatimisessa, sekä kehitysaiheiden tunnistamisessa ja priorisoinnissa

Tämä on helppo ensiaskel yrityksille, joilla ei välttämättä ole vielä tarvetta kokopäiväisen vastuullisuusjohtajan palkkaamiseen, tai ei vielä ole näkemystä millaista vastuullisuusosaamista yrityksessä tarvitaan. Vastuullisuusasiat ovat ehkä HR:n tai viestinnän hoidossa.

Asiakasyrityksen vastuuhenkilö vastaa projektista / työstä (esimerkiksi sosiaalisen vastuun ohjelman luomisesta) kokonaisuudessaan. Minä toimin vastuuhenkilön ulkopuolisena tukena ja asiantuntijana, auttaen häntä menestymään projektin / työn tekemisessä.

Mentorointi koostuu kolmesta tunnin mittaisesta tapaamisesta asiakasyrityksen vastuuhenkilön kanssa, jossa käydään läpi työn edistymistä, ongelmakohtia, ym.

Hintaan sisältyy:

  • Alkukeskustelu 30 min: Millaiseen projektiin / tilanteeseen valmennusta kaivataan ja kenelle
  • 3 räätälöityä etävalmennuskertaa à 1h (matkakulut lisätään hintaan mikäli toteutetaan lähivalmennuksena)
  • Loppuyhteenveto 30 min: käydään läpi projektin tai työn kulku, esiin tulleet haasteet ja kuinka ne ratkaistiin, ehdotukset jatkoa varten
  • Mahdolliset mentoroinnin aikana jakamani materiaalit

Hinta 1 150€ + alv (voimassa vuoden 2023 aikana toteutettaviin kokonaisuuksiin)