Sosiaalinen vastuullisuus on vastuuta ihmisistä. Sen ohjaavana raamina toimivat yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja ILOn konventiot. Sosiaalinen vastuullisuus ulottuu yrityksen vaikutuspiiriin, niihin kohtiin, joissa yrityksen toiminta kohtaa ihmisen.

Yrityksen sosiaalinen vastuullisuus = yrityksen toiminnan vaikutusten arviointi sen työntekijöille sekä eri ihmisryhmille ja yhteisöille, ja haitallisten vaikutusten eliminointi tai minimointi.

Yritysten velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia = yrityksen tulee arvioida toimintansa vaikutus ihmisoikeuksiin. Yrityksen toiminta ei saa aiheuttaa negatiivisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin.

Sosiaalisen vastuun merkitys yksilölle

Sanotaan, että vastuullinen toimija jättää ympäristön parempaan kuntoon lähtiessään, kuin mitä se oli alunperin.

Sosiaalinen vastuullisuus tavoittelee tätä samaa. Vastuullisen yrityksen työntekijä kehittyy ja vaurastuu työnteon myötä. Työsuhteen jälkeen hän on enemmän, ei vähemmän, kuin aloittaessaan.

Sosiaalinen vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullinen yritys kunnioittaa ihmisoikeuksia ja huolehtii sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kaikessa yritystoiminnassaan.

Vastuullinen yritys on tietoinen mahdollisista riskeistä, ja sen vuoksi varautunut niihin etukäteen vähentämällä tai eliminoimalla haitalliset vaikutukset. 

Tällainen yritys on luotettu ja haluttu kumppani ja työnantaja.

Vastuullinen HR

Yrityksen sisällä sosiaalisen vastuun keskiössä ovat henkilöstön työolot, työsuhde- ja palkka-asiat sekä syrjimättömyys. Näihin liittyvät HR prosessit tulee rakentaa vastuullisuusperiaatteiden mukaan, ja seurata niiden toteutumista.

HR prosessit kattavat koko työsuhteen elinkaaren, ja rakentavat osaltaan työntekijämielikuvaa.