VASTUUTA IHMISISTÄ
VASTUUTA IHMISISTÄ
Sosiaalisen vastuun konsultointia
VASTUUTA IHMISISTÄ
VASTUUTA IHMISISTÄ
Näkemystä ja ratkaisuja eettisesti kestävään liiketoimintaan
VASTUUTA IHMISISTÄ
VASTUUTA IHMISISTÄ
Sosiaalisen vastuun asiantuntija

Bethics Oy

Bethics tarjoaa sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeusaiheiden asiantuntemusta yrityksille, jotka rakentavat menestystään vastuulliselle ja kestävälle pohjalle. Olipa kyse sitten vastuullisuusstrategian sosiaalisesta puolesta, ihmisoikeuksia koskevasta huolellisuusvelvoitteesta tai näihin liittyvistä koulutuksista tai projekteista tavoitat ammattilaisen täältä.

Yrityksillä on vastuita ja velvollisuuksia työoloihin, työhyvinvointiin ja ihmisoikeuksiin liittyen.
LUE LISÄÄ
Vastuullinen yritys on luotettu ja haluttu kumppanina ja työnantajana.
LUE LISÄÄ
HR prosessit ovat avainasemassa sosialisen vastuun rakentamisessa
LUE LISÄÄ

PALVELUT

Menestys rakentuu kestävälle pohjalle
Sosiaalisen vastuun ohjelma

Tavoitteet, rakenteet ja roadmap kohti sosiaalisesti vastuullista liiketoimintaa

Lue lisää palveluista

Human Rights Due Diligence

YK:n ohjaavien periaatteiden mukainen ja CSRD-sääntelyn täyttävä HRDD-prosessi.

Lue lisää palveluista

Sosiaalisen vastuun kehitysohjelmat

Keskeisimpinä henkilöstöprosessien kehitys, alihankintaketjun vastuullisuus, auditointikäytännöt, sidosryhmäyhteistyö.

Lue lisää palveluista

Sosiaalisen vastuun dokumentit

Code of Conduct, alihankkijavaatimukset, ihmisoikeussitoumus.

Lue lisää palveluista

Koulutukset ja kehittäminen

Ihmisoikeusteemat, sosiaalinen vastuu käytännössä, auditointi.

Lue lisää palveluista

Coaching ja mentorointi
Vastuullisuusammattilaisille tai muille vastuullisuuden parissa työskenteleville.

Lue lisää palveluista.

Vastuullisuusasiantuntija

Miia Hapuoja

Bethics Oy omistaja
Olen liiketoiminnan sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeustyön pioneeri Suomessa ja vienyt sosiaalista vastuuta ihmisoikeuksia yritysten käytäntöihin vuodesta 2006 lähtien. Työuraani mahtuu lähes kahden vuosikymmenen ajalta henkilöstöhallinnon, sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeusvaatimusten asiantuntija- ja johtotehtäviä kansainvälisissä yrityksissä. Minulla on näkemystä riskeistä ja haasteista, joita yritykset kohtaavat vastuullisuustyössään, sekä kokemuksen tuomaa kykyä löytää ratkaisuja niihin.